Media xornada de 9.00 a 14.00 h

Docente de talleres de competencias profesionais (comunicación, flexibilidade, traballo en equipo, orientación ao logro e planificación e organización)

Vehículo propio

Media xornada, de 9.30 a 13.30 h

Comercial de vendas prevención, formación e protección de datos.

Permiso de conducir e vehículo propio

Media xornada de 9.30 a 13.30 h

Técnico/a en prevención, 20 h semanais

Permiso de conducir e vehículo propio

De 8.00 a 13.00 e de 15.00 a 18.00 h

Organizar e depurar a documentación recibida por supervisores para adecuar as existencias de tramitación en cada departamento.

9:00 a 14:00 / 15:30 a 18:30 h

Operario/a para traballo en máquina de corte e pregado de chapa

Persoa titulada e/ou con experiencia en posto similar e con dispoñibilidade inmediata.

Luns a venres pola mañá

Experiencia demostrable no posto de polo menos 4 anos.

De 08:00 a 15:00 h

Limpeza de cristais e nalgún caso en altura con arnés

Habilitación para traballar en altura

De 8.00-13.00 e 15.00 a 18.00 h

Carga e descarga de residuos en colectores de obra. Toldado e destoldado do colector. Carga e descarga de material en bañeira. Mantementos básicos do vehículo. Planificar as paradas de mantemento e supervisión en talleres, ITV etc. en función dos servizos para realizar. Detectar e comunicar posibles melloras ou suxestións na realización do seu traballo. Cumprir a normativa de prevención de riscos laborais.

15:00 a 21:00 de luns a venres

Teleoperadores/as para traballar en quenda de tarde no sector enerxético,para realizar, entre outras, emision de chamadas, vendas de servizo de luz e de gas.

Persoa comunicativa, con iniciativa e orientación ao cliente, con disponibidad de equipo informático con Windows 7 ou superior, acceso a internet e auriculares con micrófono.

De 09:00 a 17.00 h.

Instalación vidros en fogar e comercio.

Albanel para obras en Galicia. Contrato por convenio.

De 8.00-13.00 e 14.00 a 18.00 h.

Instalación e mantemento de sistemas de detección de incendio, centrais, cableado, etc.

Mañás e laborables

Intérpretes especializados en interpretación consecutiva e de ligazón para prestar sercicio na zona da Coruña.

Preferible permiso de conducir e vehículo propio.

Xornada completa-partida

Reforma de locais,vivendas,construción casas unifamiliares.

Dispoñibilidade para viaxar

Precísase incorporación de persoa con experiencia en vendas para a xestión e dirección da súa propia unidade de negocio.

Funcións:

Ofrecémosche:

Quendas rotativas

Seleccionamos soldadores/as para empresa de industria pesada para realizar traballos de soldadura Mig Mag.

Quendas rotativas

Seleccionamos operarios/as para empresa de industria pesada para realizar tarefas de manexo de máquina de CNC.

Quendas rotativas

Seleccionamos caldereros/as para empresa de industria pesada para realizar tarefas de calderería, armando e instalando toda clase de estruturas de ferro ou metal.

Mantemento dos equipos e programas informáticos.

Permiso de conducir

De luns a venres

Seleccionamos promotores/as para desenvolver un proxecto innovador para unha importante multinacional líder do sector bebidas. Descrición do posto: A misión do equipo será o desarrolloy crecemento dos produtos do noso cliente a partir da execución dunha estratexia comercial definida e logrando os obxectivos de negocio, distribución e imaxe. Sendo prescriptor/embaixador das nosas marcas dentro da canle.

Funcións principais:

Perfil requirido:

Flexibles

Profesor para impartir materias do ciclo desenvolvo web en modalidade online.

Empatía e proactividad

Horario flexible e adaptable segundo necesidades.

Buscamos programadores .NET, Android e iOS para incorporarse ao noso equipo de desenvolvemento.

Necesitamos persoas proactivas, con capacidade de resolución e experiencia contrastada con diferentes tecnoloxías e procedementos, para participar en proxectos de gran envergadura e diferente natureza, desde contorna web a apps para smartphones.

Ofrécese:

Requisitos para .NET:

Requisitos para dispositivos móbiles: